دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

در این سایت دانلود درس پژوهی پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ابتدایی به صورت کاملا آماده برای معلمان عزیز و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قرار داده شده است.

محل لوگو

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 79
  • بازدید دیروز : 1103
  • بازدید کل : 432352

درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان دریاها و دریاچه های ایران کدامند بهترین نمونه


درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان دریاها و دریاچه های ایران کدامند بهترین نمونه

درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان دریاها و دریاچه های ایران کدامند بهترین نمونه

درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان دریاها و دریاچه های ایران کدامند بسیار دقیق و در 24 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

این مورد کاملترین درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان کلیه موارد مربوط به بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش در این درس پژوهی رعایت گردیده است.

گروه تخصصی ما چهارمین گروه ارائه دهنده درس پژوهی و نمونه های برتر کشوری می باشد که در این رابطه درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان را تهیه نموده و کلیه نقطه نظرات مفید و قابل ارائه را در این رابطه مورد نظر قرار داده است.

موارد مهمی را در درس پژوهی می بایست مورد نظر قرار داد به این موضوع دقت بفرمایید :

یافته های پژوهشی نشان می دهد که درس پژوهی به گسترش فرهنگ آموزش و یادگیری در مدرسه یاری می رساند و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان ازیکدیگر بیاموزند،دانش حرفه ای خودرا ارتقا دهنددر رفتار خود باز اندیشی کنندو در تحول مستمر آموزش مشارکت داشته باشند. در این الگو مدرسه وکلاس به اجتماع یادگیری(یادگیرنده)تبدیل می شودومعلمان فرصتی برای با هم حرف زدن و گفت گوی حرفه ای پیدا می کنند،ایده ی درس پژوهی به معلمان،پزوهشگران و استادان یاری می رساند تا بر قابلیت های خود از طریق یادگیری از یکدیگر بیفزایندو در فرایند گروهی،کیفی و مشارکتی به تولیددانش حرفه ای کمک کنند. اگرچه تفاوت های فرهنگی مدارس و مناسبات اجتماعی پیچیده در هر جامعه روش ها و ابزارها ی اثربخش را برای به کارگیری مدل درس پژوهی توصیه می کنند. درس پژوهی از بعدی دیگر کاربرد روش علمی در مدرسه و فرایند آموزش و یادگیری است، بدین شکل که معلمان بطور مشارکتی فرضیه ای را درباره بهترین روش تدریس یک موضوع درسی شکل می دهند،سپس سعی می کنند براساس مشاهدات دلایل، شواهد و مستنداتی که اعضای گروه جمع آوری کرده اند ،این فرضیه رادر مقابل دانش آموزان بیان نمایند و در نتیجه آن مشخص می شودکه چه موفقیت هایی کسب شده وچه قسمت هایی نیاز به اصلاح دارد .پس از مقداری تامل ،باز اندیشی ،اندیشه و تفکر هشیارانه اصلاحات لازم راانجام داده و سپس فرضیه اصلاح شده را مجددا آزمون می کنندو این فرایند بدین شکل ادامه می یابد( پلامر ،2007) هدف اولیه تدریس پژوهی ،بهبود فرایند های آموزشی و یادگیری در کلاس درس است. استیگلرو هیبرت (135،1999) : درس پژوهی را روشی برای اصلاح آموزش و تدریس می دانند، تدریس پژوهی اولین بار در ایران توسط سرکار آرانی (1378) با عنوان مطالعه درس یا پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس معرفی شد.

آنچه در درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان وجود دارد :

موضوع درس پژوهی در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

فصل اول

پیشگفتاردر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

شناخت مساله و گرد آوری موضوع در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

ذکر ضرورت و مهم بودن پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

بیان ویژگی ها و شرایط مورد نظردر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

تازه و علمی بودن مسئلهدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

فصل دوم

بیان راهکارها در رابطه دریاها و دریاچه های ایران کدامنددر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

ذکر دلیل راهکار انتخابیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

تشکیل گروه بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

اهمیت به تفاوت های فردیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

اهمیت یادگیریدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

اهمیت به عوامل انگیزشی و کاربردیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

شیوه های جدید درس دادندر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

بیان تصویر ذهنیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

استفاده از ارزشیابی به شیوهدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

بیان کارکرد های متناسب با راه کاردر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

بیان نقش و وظایف اعضادر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیمدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

برنامه جلسهدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

طرح درس بر اساس سند ملیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

طرح درس در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

طرح درس بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم)در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

فصل سوم

بیان طرح درسدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

اجرای درسدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

تجدید نظردر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

فصل چهارم

طرح درس شماره 2در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

اجرای درس پژوهیدر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

راهکارهای قوی جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی )در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

فصل پنجم

تجدید نظردر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

دستاوردهای مهم در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

ارائه نتایج در رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

راهکارهادر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

محدودیت هادر رابطه ی درس مطالعات اجتماعی دریاها و دریاچه های ایران کدامند

منبع و ماخذ

پیوست ها

جهت درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان درس مطالعات اجتماعی و دریاها و دریاچه های ایران کدامند و دریافت درس پژوهی چهارم دبستان از این قسمت اقدام کنید.

 

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود درس پژوهی پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ابتدایی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما