در این سایت دانلود درس پژوهی پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ابتدایی به صورت کاملا آماده برای معلمان عزیز و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قرار داده شده است.

محل لوگو

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن بهترین نمونه


درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن بهترین نمونه

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن بهترین نمونه

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن بسیار دقیق و در 29 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

این مورد کاملترین درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی کلیه موارد مربوط به بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش در این درس پژوهی رعایت گردیده است.

گروه تخصصی ما سومین گروه ارائه دهنده درس پژوهی و نمونه های برتر کشوری می باشد که در این رابطه درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی را تهیه نموده و کلیه نقطه نظرات مفید و قابل ارائه را در این رابطه مورد نظر قرار داده است.

موارد مهمی را در درس پژوهی می بایست مورد نظر قرار داد به این موضوع دقت بفرمایید :

معلمان زیادی هستند که در سادگی روش و استفاده از چندین سال تجربیات خود کار می کنند و در کلاسهای درس میل به جست و جو و کنکاش در روش ]آموزش و تدریس[را ندارند؟! حتی در خود ریسک استفاده از((نمایه های پایه های آموزشی))هم رسته های خود رابوجود نمی آورند، چنین معلمی رامی توان ((گوشه گیر))نامیدالبته بااحتیاطی مبنی براینکه آنها قادرنددرروش های خود تجدید نظر کنند .در روش های جدید،معلمین گوشه گیرعموما رها می شوند در مقابل سایر معلمین گوشه گیری را کنار گذاشته و فعالیت ها را به عنوان تکاپوی اصلی خوددر می آورند. پژوهشگران ژاپنی برای درس پژوهی دقیقا برهمین مهم انگشت می گذارندو معتقدندکه معلم ها وقتی کارگروههای کوچکی راتشکیل می دهند،مسائل تدریس رابه بحث می گذارندبه روش های بهتری برای تدریس دست می یابندکه به معنای ((به روز شدن))رادر خود متبلور می کند. درس پژوهی ، رهبری آموزشی را برای تفکر (( نوآوری آورنده )) و غنی سازی یادگیری فراهم می آورد.این جنبش آموزشی ،قادر است معلمین را به عنوان (( رهبران تغییر و تحول آموزشی)) معرفی کند و آنرا به صورت یک مهارت ((خود آموخته ))در معلمین ،مستقر سازد.

آنچه در درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی وجود دارد :

موضوع درس پژوهی در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

فصل اول

پیشگفتاردر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

شناخت مساله و گرد آوری موضوع در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

ذکر ضرورت و مهم بودن پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

بیان ویژگی ها و شرایط مورد نظردر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

تازه و علمی بودن مسئلهدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

فصل دوم

بیان راهکارها در رابطه الگوی تقارندر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

ذکر دلیل راهکار انتخابیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

تشکیل گروه بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

اهمیت به تفاوت های فردیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

اهمیت یادگیریدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

اهمیت به عوامل انگیزشی و کاربردیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

شیوه های جدید درس دادندر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

بیان تصویر ذهنیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

استفاده از ارزشیابی به شیوهدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

بیان کارکرد های متناسب با راه کاردر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

بیان نقش و وظایف اعضادر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیمدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

برنامه جلسهدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

طرح درس بر اساس سند ملیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

طرح درس در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

طرح درس بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای سوم)در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

فصل سوم

بیان طرح درسدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

اجرای درسدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

تجدید نظردر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

فصل چهارم

طرح درس شماره 2در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

اجرای درس پژوهیدر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

راهکارهای قوی جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی )در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

فصل پنجم

تجدید نظردر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

دستاوردهای مهم در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

ارائه نتایج در رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

راهکارهادر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

محدودیت هادر رابطه ی درس ریاضی الگوی تقارن

منبع و ماخذ

پیوست ها

جهت درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ریاضی و الگوی تقارن و دریافت درس پژوهی سوم دبستان از این قسمت اقدام کنید.

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود درس پژوهی پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ابتدایی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما